Regulamin

Sklep internetowy www.ampla.eu jest własnością firmy AMPLA Przemysław Ostojski z siedzibą w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 102/36, NIP: 949-046-62-58, REGON: 241322665 zarejestrowanej przez Ministra Gospodarki, zwanym dalej Sprzedawcą

Adres korespondencyjny:
AMPLA Przemysław Ostojski
ul. Brzeźnicka 25
42-215 Częstochowa
e-mail: biuro@ampla.eu
 
Informacje ogólne
 1. Sprzedawane przez nas produkty są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie sprzedawane produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.
 3. Każdy wysyłany przez nas towar jest ubezpieczony na kwotę całej wartości towaru.
 4. Wszystkie przesyłki wysyłamy firmą kurierską.
 5. Przykładamy najwyższych starań do bezpiecznego zapakowania wysyłanego towaru.
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot transakcji bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 8. Dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta są wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedającego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. – tekst jednolity) i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych.

 

Czas realizacji zamówienia
 1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie lub u producenta i wyszczególniony jest w opisie konkretnego przedmiotu. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14dni roboczych.
 2. W razie zamawiania wielu towarów czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas zamówienia z grupy zamawianych towarów.
 3. Większość oferowanych przez naszą firmę towarów, sprowadzana jest od producenta w momencie zakupu towaru przez klienta końcowego. Na stanie posiadamy jedynie najbardziej rotujący towar. W sytuacji wydłużenia cyklu produkcyjnego danego towaru u producenta, niezwłocznie informujemy klienta o zaistniałej sytuacji.
 4. Towary zamówione po 10 grudnia, mogą zostać wysłane dopiero w styczniu kolejnego roku kalendarzowego. Przyczyną takiej sytuacji może być chwilowy brak towaru u producenta z powodu wstrzymania produkcji lub przeprowadzane przez producentów inwentaryzacje.
 5. Ze względów opisanych w powyższym punkcie czas realizacji zamówienia towaru podany na stronie konkretnego przedmiotu dla zamówień złożonych po 10 grudnia, może zostać naliczony od dnia 7 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
 6. Z naszej strony przykładamy wszelkich starań, aby czas ten był możliwie najkrótszy. Współpracujemy z miejscowymi producentami, od których towar odbieramy średnio 2 razy w tygodniu.
 7. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym terminie Sprzedawca informuje Kupującego o przewidywanym terminie dostawy.
 8. Gdy zaistnieje sytuacji opisana w powyższym punkcie Kupujący może zażądać od Sprzedawcy zwrotu wpłaconych pieniędzy. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta pieniędzy.

 

Formy płatności
 1. Przedpłata – wpłata na nasze konto bankowe:
 • Ampla Przemysław Ostojski
  42-215 Częstochowa
  ul. Kiedrzyńska 102/36
  mBank  82 1140 2004 0000 3502 7500 5864
Za pobraniem – płatne kurierowi przy odbiorze paczki.
Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Przy zamówieniu towaru za pobraniem o łącznej wartości przekraczającej 2000zł brutto kupujący może zostać poproszony o przelanie zaliczki na kwotę 10% łącznej wartości zamówionego towaru. Do realizacji takiego zamówienia przystąpimy dopiero po otrzymaniu zaliczki.
Kupując kilka przedmiotów za przesyłkę płacisz tylko raz. Jeśli towary, które zamawiasz różnią się kosztem przesyłki, pod uwagę brany jest wtedy najwyższy koszt przesyłki z grupy zamawianych towarów (przedpłaty lub za pobraniem, w zależności, który został wybrany).
Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
 1. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia odebrania przesyłki przez Konsumenta lub osoby upoważnionej przez Konsumenta. Zwracany towar należy odesłać na adres:
     Ampla Przemysław Ostojski
     ul. Brzeźnicka 25
     42-215 Częstochowa
 2. W wypadku dostarczania towaru przez Sprzedawcę osobno, partiami lub w częściach przysługujący Konsumentowi 14 dniowy termin zwrotu towaru liczony jest od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. W razie odstąpienia od umowy na odległość przez Konsumenta w trakcie jej realizacji, umowa przestaje być wiążąca.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać mailem na adres:
biuro@ampla.eu
lub listownie na adres:
Ampla Przemysław Ostojski
ul. Brzeźnicka 25
42-215 Częstochowa
 1. Wzór odstąpienia od umowy na odległość można pobrać na dole strony.
 2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na wskazane przez Konsumenta konto bankowe niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności może się wydłużyć do czasu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania – w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.
 5. W razie zwrotu towaru zgodnie z pkt. 1 Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt przesyłki towaru do Konsumenta, z wyłączeniem sytuacji w której Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę.
 6. Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 

Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje
 1. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski.
 2. Terminy gwarancji dla wszystkich oferowanych opraw oświetleniowych wynosi 12 miesięcy od momentu nabycia towaru.
 3. Klient przeprowadza procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
 4. Reklamację można zgłosić drogą mailową na adres:                                                                                                                           biuro@ampla.eu
  lub listownie na adres:
  Ampla Przemysław Ostojski
  ul. Brzeźnicka 25
  42-215 Częstochowa
 5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
 7. Dokumentem potwierdzającym Gwarancję jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 8. Reklamowany towar należy zapakować w sposób umożliwiający jego bezpieczne dostarczenie do Sprzedawcy i wysłać na adres Sprzedawcy podany w pkt. 4. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
 9. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.
 10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 12. Gwarancją nie są objęte:
 • Żarówki sprzedawane w komplecie z oprawą oświetleniową, ponieważ są to żarówki testowe.
 • Czynności przewidziane w instrukcjach obsługi lub instalacji do wykonania których zobowiązany jest Klient we własnym zakresie i na własny koszt.
 • Uszkodzenia mechaniczne, elektrostatyczne ( w tym powstałe na wskutek wyładowań atmosferycznych), termiczne ( z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku emisji ciepła, prawidłowo dobranego żarnika) spowodowane wilgocią lub wodą lub celowe uszkodzenie produktu.
 • Uszkodzenia i wady wynikłe na wskutek niewłaściwego lub niezgodnego ze specyfikacją techniczną montażu, użytkowania, przechowywania czy konserwacji.
 • Uszkodzenia powstałe na wskutek niewłaściwej eksploatacji ,instalacji wszelkich samodzielnych napraw, przeróbek dokonywanych przez klienta.                                                                                                              
W razie uznania reklamacji za niezasadną, Sprzedawca umożliwi Klientowi odbiór reklamowanego towaru w swojej siedzibie lub odeśle reklamowany towar na adres wskazany przez Klienta i obciąży Klienta kosztami przesyłki zwrotnej.

 

Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
Pliki do pobrania:
1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość