Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje w sposób szczegółowy jak firma Ampla Przemysław Ostojski, z siedzibą przy ul. Huculskiej 54 w Częstochowie, NIP 9492103471 gromadzi, przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe, które przekazywane są w trakcie korzystania ze sklepu internetowego ampla.eu (zwanego dalej "Sklepem")

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysław Ostojski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ampla Przemysław Ostojski, ul Huculska 54, 42-280 Częstochowa, NIP: 9492103471.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

W trakcie korzystania ze Sklepu w celu sfinalizowania zamówienia zostaną Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji oraz odpowiedniego sklasyfikowania świadczonej usługi do celów podatkowych.(określenie miejsca świadczenia usług co pozwoli na odpowiednie zaklasyfikowanie transakcji do celów podatkowych VAT).

W trakcie korzystania ze Sklepu mogą Państwo założyć swoje własne "konto klienta". Utworzenie takiego konta wymaga podania imienia, nazwiska oraz adresu email. Oprócz tego mogą Państwo do ustawień swojego konta wprowadzić dane osobowe takie jak adres, numer telefonu jednak nie są to dane niezbędne do utworzenia i korzystania z "konta klienta".

W trakcie korzystania ze Sklepu mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza związane będzie z przekazaniem danych osobowym w postaci adresu email (dana osobowa niezbędna do otrzymania odpowiedzi w sprawie złożonych zapytań).

Wśród informacji związanych z procesem zamawiania, rejestracji "konta klienta", procesem "kontaktu" znajdują się dane osobowe takie jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numery telefonu
 • Adres email
 • Numer IP
 • Numer NIP w przypadku firmy

Dane te gromadzone są wyłącznie do celów przeprowadzenia transakcji i kontaktowych w związku ze składanymi przez Państwa zamówieniami i zapytaniami. W przypadku transakcji zawartej na odległość, dane przekazywane są również firmie kurierskiej, która realizuje dostawę  towaru. Z naszej strony gwarantujemy, że Państwa dane osobowe przekazane w opisany powyżej sposób  będą chronione z najwyższą starannością.

 Dane osobowe, które nam zostały powierzone w trakcie korzystania ze Sklepu, będą przetrzymywane w formie umożliwiającej identyfikacje użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i legalnie przetwarzane (cele fiskalne i spedycyjne).

Państwa prawa wynikające z ustawy RODO

Państwa dane osobowe przekazane w toku korzystania z Serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa Unii Europejskiej . Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • możliwość ich poprawiania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w każdym czasie,
 • prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że na Twój wniosek z naszych rejestrów firmowych zostaną usunięte wszystkie Twoje dane osobowe.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w każdym czasie


W przypadku chęci wglądu do pełnego wymiaru przechowywanych danych osobowych, ich edycji, przenosin, bezwzględnego ich usunięcia lub anonimizacji serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@ampla.eu lub pod numerem telefonu 731463070.

W przypadku wykonania prawa do bycia zapomnianym lub prawa do edycji danych osobowych gwarantujemy, że jako administrator danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych i usuniemy dane lub je zmodyfikujemy. Dotyczyć to będzie tych danych co do których nie istnieje przepis prawa, który nakazuje nam przetwarzanie danych osobowych (np. do celów podatkowych) lub co do których nie istnieje sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obustronnej obrony roszczeń.

 W przypadku wykonania prawa do wglądu do danych osobowych oraz ich przenosin przygotujemy Państwu pełne zestawienie zgromadzonych danych w formie pliku PDF (wgląd do zgromadzonych danych) oraz pliku .CSV (transfer danych) który umożliwia swobodny transfer między różnymi systemami teleinformatycznymi.

 

Bezpieczeństwo i poufność

W przypadku zaobserwowania ataku, wycieku lub niezgodnego z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych masz możliwość zgłosić naruszenie przetwarzania danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych Osobowych naszego Sklepu bądź do odpowiedniego organu do tego wyznaczonego:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polska
www.giodo.gov.pl